ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI WOBEC GETIN NOBLE BANK S.A. W UPADŁOŚCI

Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie wywołało sporą panikę wśród frankowiczów. Ponieważ majątek Getin Noble Bank S.A. w upadłości jest mniejszy, niż sumaryczna kwota roszczeń wierzycieli, zaspokojenie tych roszczeń w całości będzie nierealne. Czyni to także nierealnym możliwość uzyskania przez frankowiczów spłaty kwot, jakie zostały przez nich nadpłacone do tego banku…

Upadłość Getin Noble Bank S.A. - zgłoszenie wierzytelności

20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt WA1M/GU/188/2023, ogłosił postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą WA1M/GUp/44/2023 i tę sygnaturę należy wpisać w formularzu zgłoszenia wierzytelności. Upadłość Banku wiąże się z…

Kredyt w CHF wzięty przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

Sprawy osób prowadzących jednosobowe firmy, którzy znaleźli się w pułapce tzw. kredytu frankowego nieczęsto są kierowane do sądów. W znacznej mierze jest to spowodowane faktem, że sytuacja prawna przedsiębiorców w porównaniu do zwykłych kredytobiorców jest znacznie trudniejsza. Powszechnie uważa się, że nie mogą oni powoływać się na przepisy chroniące konsumentów przed skutkami narzucania nieuczciwych warunków…

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału

Tematyka żądania przez banki wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału jest przedmiotem wielu kontrowersji.  Orzeczenia oddalające żądanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału   Na wstępie wyraźnie trzeba wskazać, że polskie sądy, co do zasady, oddalają żądania banków w zakresie domagania się od frankowiczów wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Nie inaczej postąpił Sąd Okręgowy…

Stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec zmiennego oprocentowania kredytów i WIBOR

Marzenia o własnym mieszkaniu czy domu realizowaliśmy zaciągając kredyty. Albo były to kredyty frankowe albo kredyty złotowe oprocentowane w oparciu o wskaźnik WIBOR. Te ostatnie uznawane były powszechnie za bezpieczne. Jak się jednak okazuje już w 2018 roku banki wiedziały, że kredyty ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIBOR bezpieczne nie były. Już w 2018…

Złotówkowicze i kredyty z WIBOR

Czym jest WIBOR WIBOR jest skrótem, który wziął się od nazwy Warsaw InterBank Offered Rate. Określa on wysokość oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Właśnie na podstawie stopy procentowej WIBOR różnego rodzaju banki zgadzają się na to, aby udzielać sobie nawzajem pożyczek. Co jednak najważniejsze, wielkość WIBORu jest zmienna, co ma ogromne znaczenie dla rynku finansów.…