O NAS

Kancelaria LEXIA świadczy usługi kompleksowej pomocy prawnej od 2004 roku. Podstawą naszego działania jest zaufanie jakim darzą nas Klienci. Pracujemy z zaangażowaniem i pasją, podejmujemy wyzwania szukając najlepszych rozwiązań. Specjalistyczna wiedza z zakresu prawa nie przeszkadza nam w rozumieniu mechanizmów i potrzeb biznesu, które zawsze staramy się brać pod uwagę.

MISJA:

pomagamy w rozwiązywaniu problemów

WIZJA:

silny zaangażowany zespół specjalistów

WARTOŚCI:

zaufanie, zaangażowanie, pasja

NASI EKSPERCI

START

Joanna Januszewska-Noga

radca prawny, specjalizacja prawo cywilne,gospodarcze i consumer finance

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzinie usług bankowych, finansowych i windykacji należności. Praktykę zdobywała pracując jako radca prawny w departamentach prawnych banków oraz współpracując z największymi firmami windykacyjnymi. Na stanowisku Dyrektora Departamentu Reklamacji jednego z polskich banków zdobyła praktyczne doświadczenie z zakresu rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego. Specjalizuje się w problematyce bancassurance (łączenie produktów bankowych z ubezpieczeniowymi). Prowadziła dziesiątki postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego,  skutecznie reprezentując Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym. Ukończyła kilkanaście szkoleń poświęconych tematyce prowadzenia negocjacji.

START

Małgorzata Grosek

radca prawny, specjalizacja prawo karne i karno-skarbowe

Praktykę zawodową zdobywała jako pracownik urzędu kontroli skarbowej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań karnych i karnoskarbowych. Zajmuje się szeroko pojętym prawem skarbowym, głównie w wymiarze karnym. Zakres prowadzonej pomocy prawnej obejmuje reprezentowanie klientów w sprawach karnych i karno-skarbowych, w sprawach o wykroczenia skarbowe zarówno na etapie postępowań przygotowawczych jak i sądowych. Występuje również w sprawach cywilnych i ubezpieczeniowych.

START

Katarzyna Piórkowska-Frątczak

radca prawny, syndyk, doradca restrukturyzacyjny

Doświadczenie zawodowe zdobywa od przeszło siedemnastu lat, świadcząc usługi prawne przedsiębiorcom z sektora IT, branży budowlanej i ubezpieczeniowej. Specjalizuje się w prawie obrotu gospodarczego, w szczególności w prawie cywilnym i zobowiązaniowym, a także prowadzi sprawy z zakresu odpowiedzialności kontraktowej i zamówień publicznych. Ponadto świadczy obsługę prawną dedykowaną klientom indywidualnym w obrębie prawa cywilnego. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego, uprawniającą do pełnienia funkcji syndyka, zarządcy oraz nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych. Prowadzi obsługę prawną syndyków i zarządców w ramach prowadzonych przez nich postępowań upadłościowych.

START

Jowita Mazurek

radca prawny, specjalizacja prawo cywilne, gospodarcze i konsumenckie

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe obejmujące pracę dla dużej grupy kapitałowej z branży finansowej. Przedmiotem jej szczególnych zainteresowań są zagadnienia związane z prawem cywilnym i prawem pracy oraz szeroko pojmowanym prawem konsumenckim. Ukończyła szkolenia poświęcone tematyce prowadzenia mediacji cywilnych i gospodarczych.

USŁUGI

NIERUCHOMOŚCI

 • transakcje kupna-sprzedaży, zamiany, w tym nieruchomości obciążonych hipotekami, umowy przedwstępne
 • umowy deweloperskie
 • podziały nieruchomości, procesy scalenia i podziału, zniesienie współwłasności
 • problematyka zarządzania nieruchomościami wspólnymi
 • procesy budowlane, umowy z ekipami, rękojmia i gwarancja przy wykonaniu budowy / remontu
 • hipoteki
START

NIERUCHOMOŚCI

START
 • transakcje kupna-sprzedaży, zamiany, w tym nieruchomości obciążonych hipotekami, umowy przedwstępne
 • umowy deweloperskie
 • podziały nieruchomości, procesy scalenia i podziału, zniesienie współwłasności
 • problematyka zarządzania nieruchomościami wspólnymi
 • procesy budowlane, umowy z ekipami, rękojmia i gwarancja przy wykonaniu budowy / remontu
 • hipoteki
START

POŻYCZKI, KREDYTY, PRODUKTY BANKOWE

 • sankcja kredytu darmowego
 • kredyty frankowe
 • wyzysk i niedozwolone klauzule w umowach pożyczkowych
 • kredyt konsumencki, rejestry pośredników i instytucji pożyczkowych
 • zmiana zabezpieczeń w umowach kredytowych

POŻYCZKI, KREDYTY, PRODUKTY BANKOWE

START
 • sankcja kredytu darmowego
 • kredyty frankowe
 • wyzysk i niedozwolone klauzule w umowach pożyczkowych
 • kredyt konsumencki, rejestry pośredników i instytucji pożyczkowych
 • zmiana zabezpieczeń w umowach kredytowych

UBEZPIECZENIA

 • negocjacje oraz procesy sądowe z ubezpieczycielami
 • klauzule abuzywne w umowach ubezpieczeniowych
START

UBEZPIECZENIA

START
 • negocjacje oraz procesy sądowe z ubezpieczycielami
 • klauzule abuzywne w umowach ubezpieczeniowych
START

ZADŁUŻENIE WINDYKACJA

 • negocjacje, procesy sądowe i egzekucja komornicza

ZADŁUŻENIE WINDYKACJA

START
 • negocjacje, procesy sądowe i egzekucja komornicza

OCHRONA KONSUMENTA

 • pomoc w sporządzaniu reklamacji
 • negocjacje z instytucjami finansowymi
 • postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym, UOKiK, KNF
START

OCHRONA KONSUMENTA

START
 • pomoc w sporządzaniu reklamacji
 • negocjacje z instytucjami finansowymi
 • postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym, UOKiK, KNF
START

PRAWO GOSPODARCZE

 • zakładanie spółek, ich rejestracja i obsługa
 • raportowanie w spółkach giełdowych (zgodnie z rozporządzeniem MAR)
 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej
 • umowy między wspólnikami
 • likwidacja przedsiębiorstw

PRAWO GOSPODARCZE

START
 • zakładanie spółek, ich rejestracja i obsługa
 • raportowanie w spółkach giełdowych (zgodnie z rozporządzeniem MAR)
 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej
 • umowy między wspólnikami
 • likwidacja przedsiębiorstw

CENNIK

Nasze ceny nie są tajemnicą - wynagrodzenie ustalane jest przed podjęciem czynności, tak więc Klient wie ile zapłaci zanim podejmie ostateczną decyzję o zleceniu usługi.

Poniżej zamieszczone są przykładowe ramy cenowe dla najpopularniejszych produktów:

UsługaCena
Porada prawna: spotkanie i rozmowa z radcą prawnym, wyjaśnienie Klientowi jego sytuacji oraz propozycja strategii postępowania w danej sytuacji300 zł + VAT za godzinę
Umowa deweloperska - przedstawienie uwag w formie pisemnej oraz ustne ich wyjaśnienie w rozmowie z Klientem1000 zł + VAT
Udział radcy prawnego w negocjacjach300 zł + VAT za godzinę
Postępowania sądoweod 3000 zł do 7000 zł + VAT
Windykacjaod 15% do 25% + VAT odzyskanej kwoty

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

LEXIA
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
JOANNA JANUSZEWSKA-NOGA

pl. Solny 14 lok. /3
50-062 Wrocław
tel.: 71-718-16-70
fax.: 71-718-16-60
kom.: + 48-601-418-902
e-mail: lexia@lexia.com.pl