DEMATERIALIZACJA AKCJI

Brzmi jak tytuł lekcji w szkole Harry Pottera i pora wyjaśnić, że nie o czarach dzisiaj będzie, lecz o przepisach wprowadzonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. FORMA AKCJI Akcje spółki mogą mieć postać materialną (papier) albo niematerialną (zapis w ewidencji). Najczęściej spotykamy się…

Przeczytaj

WNIOSEK O POTWIERDZENIE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PRZEKAZANIE INFORMACJI

Jeśli masz podejrzenie, że ktoś przetwarza Twoje dane uzyskane z jakiegoś innego źródła, możesz się upewnić. Przez "inne źródło" rozumiemy, że nie Ty sam dobrowolnie te dane przekazałeś, tylko zrobił to ktoś inny (np. Ministerstwo Cyfryzacji). Oto wzór pisma do wykorzystania. WNIOSEK O POTWIERDZENIE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PRZEKAZANIE INFORMACJI Działając w oparciu o art. 15…

Przeczytaj

Tarcza dla jednoosobowych działalności

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, ustawodawca przewidział kilka form, mniej lub bardziej dyskusyjnej, pomocy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Niezależnie od oceny czy to jest rzeczywiście pomoc czy nie bardzo, warto się zorientować w temacie. Tarczę stanowi ustawa z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych…

Przeczytaj

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie publicznie dostępną w Internecie bazą danych osób zadłużonych. Rejestr zostanie utworzony w systemie teleinformatycznym przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r., poz. 55). Krajowy Rejestr Zadłużonych ma być w założeniu źródłem wiedzy dla banków, instytucji pożyczkowych i…

Przeczytaj

PSD II, czyli mały słownik angielsko - polski dla praktyków, cz. I

Legal English prosty nie jest. A angielskich odpowiedników wielu używanych przez nas na co dzień w języku prawniczym wyrażeń powinniśmy szukać u źródła - czyli w angielskiej wersji tego aktu prawnego, który został zaimplementowany do polskiego porządku prawnego, dając początek ustawie i sformułowaniom, które nastręczają nam trudności. Odwołując się wprost do źródła unikniemy błędów w…

Przeczytaj

Pozew w Euro, wartość przedmiotu sporu w PLN, wyrok w Euro, egzekucja w PLN

Ustawą z dnia 23.10.2008 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo dewizowe pożegnaliśmy tzw. zasadę walutowości, która miała służyć ochronie systemu monetarnego RP i ograniczała możliwość wyrażania zobowiązań w innych walutach niż rodzima złotówka. Aktualne brzmienie art. 358 § 1 KPC kreuje po stronie dłużnika uprawnienie do wyboru waluty świadczenia, a i to…

Przeczytaj