ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI WOBEC GETIN NOBLE BANK S.A. W UPADŁOŚCI

Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie wywołało sporą panikę wśród frankowiczów. Ponieważ majątek Getin Noble Bank S.A. w upadłości jest mniejszy, niż sumaryczna kwota roszczeń wierzycieli, zaspokojenie tych roszczeń w całości będzie nierealne. Czyni to także nierealnym możliwość uzyskania przez frankowiczów spłaty kwot, jakie zostały przez nich nadpłacone do tego banku…