Zabezpieczenie roszczeń kredytobiorcy na czas postępowania

Prawo daje kredytobiorcom frankowym możliwość zaprzestania płatności rat kredytowych jeszcze przed wydaniem wyroku kończącego toczący się proces sądowy. Może to nastąpić poprzez skorzystanie ze szczególnego  instrumentu w postaci zabezpieczenia swojego roszczenia. Co to jest zabezpieczenie roszczenia w sprawie frankowej? Zabezpieczenie roszczenia jest instytucją procesową, regulowaną przez przepisy art. 730 i następne Kodeksu postępowania cywilnego. Ma…

ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI WOBEC GETIN NOBLE BANK S.A. W UPADŁOŚCI

Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie wywołało sporą panikę wśród frankowiczów. Ponieważ majątek Getin Noble Bank S.A. w upadłości jest mniejszy, niż sumaryczna kwota roszczeń wierzycieli, zaspokojenie tych roszczeń w całości będzie nierealne. Czyni to także nierealnym możliwość uzyskania przez frankowiczów spłaty kwot, jakie zostały przez nich nadpłacone do tego banku…

Upadłość Getin Noble Bank S.A. - zgłoszenie wierzytelności

20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt WA1M/GU/188/2023, ogłosił postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą WA1M/GUp/44/2023 i tę sygnaturę należy wpisać w formularzu zgłoszenia wierzytelności. Upadłość Banku wiąże się z…

Kredyt w CHF wzięty przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

Sprawy osób prowadzących jednosobowe firmy, którzy znaleźli się w pułapce tzw. kredytu frankowego nieczęsto są kierowane do sądów. W znacznej mierze jest to spowodowane faktem, że sytuacja prawna przedsiębiorców w porównaniu do zwykłych kredytobiorców jest znacznie trudniejsza. Powszechnie uważa się, że nie mogą oni powoływać się na przepisy chroniące konsumentów przed skutkami narzucania nieuczciwych warunków…

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału

Tematyka żądania przez banki wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału jest przedmiotem wielu kontrowersji.  Orzeczenia oddalające żądanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału   Na wstępie wyraźnie trzeba wskazać, że polskie sądy, co do zasady, oddalają żądania banków w zakresie domagania się od frankowiczów wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Nie inaczej postąpił Sąd Okręgowy…

Stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec zmiennego oprocentowania kredytów i WIBOR

Marzenia o własnym mieszkaniu czy domu realizowaliśmy zaciągając kredyty. Albo były to kredyty frankowe albo kredyty złotowe oprocentowane w oparciu o wskaźnik WIBOR. Te ostatnie uznawane były powszechnie za bezpieczne. Jak się jednak okazuje już w 2018 roku banki wiedziały, że kredyty ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIBOR bezpieczne nie były. Już w 2018…

Złotówkowicze i kredyty z WIBOR

Czym jest WIBOR WIBOR jest skrótem, który wziął się od nazwy Warsaw InterBank Offered Rate. Określa on wysokość oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Właśnie na podstawie stopy procentowej WIBOR różnego rodzaju banki zgadzają się na to, aby udzielać sobie nawzajem pożyczek. Co jednak najważniejsze, wielkość WIBORu jest zmienna, co ma ogromne znaczenie dla rynku finansów.…

Kredyty frankowe a rosnący WIBOR w świetle zawartych ugód 

Kredyty frankowe wpędziły całą rzeszę kredytobiorców w bardzo poważne kłopoty finansowe. Częstym sposobem aby tego uniknąć stało się zawieranie ugód pomiędzy bankami, a ich klientami, których istota polega na tzw. przewalutowaniu. W skrócie oznacza to przeliczenie kwoty kredytu udzielonego we frankach na walutę polską. Ci, którzy zdecydowali się na takie rozwiązanie, obecnie popadli jednak w…

Zmiany w ustawie deweloperskiej

1 lipca 2022 roku weszła w życie nowa ustawa deweloperska. Dokonała ona zasadniczych zmian w regulacjach prawnych, które obowiązywały do tej pory. Nowa ustawa deweloperska Nowym aktem prawnym, regulującym działanie branży deweloperskiej jest ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U.…

Jak unieważnić kredyt frankowy?

Klienci banków, którzy zaciągnęli tzw. kredyt frankowy popadli w poważne problemy finansowe, związane z gwałtownym wzrostem kosztów ich spłaty. Jedynym sposobem, na uniknięcie takiej sytuacji jest doprowadzenie do unieważnienia zawartej z bankiem umowy kredytowej. Jak unieważnić kredyt frankowy? Na co się powołać? Jakie czynności przeprowadzić? Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedź w tym właśnie wpisie.…