Upadłość Getin Noble Bank S.A. - zgłoszenie wierzytelności

20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt WA1M/GU/188/2023, ogłosił postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą WA1M/GUp/44/2023 i tę sygnaturę należy wpisać w formularzu zgłoszenia wierzytelności. Upadłość Banku wiąże się z…