Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału

Tematyka żądania przez banki wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału jest przedmiotem wielu kontrowersji.  Orzeczenia oddalające żądanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału   Na wstępie wyraźnie trzeba wskazać, że polskie sądy, co do zasady, oddalają żądania banków w zakresie domagania się od frankowiczów wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Nie inaczej postąpił Sąd Okręgowy…