Zabezpieczenie roszczeń kredytobiorcy na czas postępowania

Prawo daje kredytobiorcom frankowym możliwość zaprzestania płatności rat kredytowych jeszcze przed wydaniem wyroku kończącego toczący się proces sądowy. Może to nastąpić poprzez skorzystanie ze szczególnego  instrumentu w postaci zabezpieczenia swojego roszczenia. Co to jest zabezpieczenie roszczenia w sprawie frankowej? Zabezpieczenie roszczenia jest instytucją procesową, regulowaną przez przepisy art. 730 i następne Kodeksu postępowania cywilnego. Ma…