Zmiany w ustawie deweloperskiej

1 lipca 2022 roku weszła w życie nowa ustawa deweloperska. Dokonała ona zasadniczych zmian w regulacjach prawnych, które obowiązywały do tej pory. Nowa ustawa deweloperska Nowym aktem prawnym, regulującym działanie branży deweloperskiej jest ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U.…