Sprawy frankowe a wyszukiwarki wyroków

Wielu frankowiczów zaciągając tzw. kredyt frankowy znalazło się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Powodem takiego stanu rzeczy były zawierane na nieuczciwych i sprzecznych  z prawem warunkach umowy kredytowe. Coraz więcej pokrzywdzonych w ten sposób kredytobiorców decyduje się na wniesienie pozwów do sądów przeciwko instytucjom finansowym. Te zaś coraz częściej wydają wyroki na ich korzyść. W…