Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów

Od 2021 roku czynności przedsiębiorców na rzecz spółek lub trustów stały się działalnością o charakterze regulowanym i podlegają obowiązkowemu wpisowi do specjalnego rejestru. Czym jest rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów? Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów został powołany do istnienia nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy…

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy: najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć

W 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które wdrażają tzw V dyrektywę AML (Anti Money Laundering). Wprowadzone one zostały ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 815). Mimo, że zmiany te już…