WNIOSEK O POTWIERDZENIE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PRZEKAZANIE INFORMACJI

Jeśli masz podejrzenie, że ktoś przetwarza Twoje dane uzyskane z jakiegoś innego źródła, możesz się upewnić. Przez "inne źródło" rozumiemy, że nie Ty sam dobrowolnie te dane przekazałeś, tylko zrobił to ktoś inny (np. Ministerstwo Cyfryzacji). Oto wzór pisma do wykorzystania. WNIOSEK O POTWIERDZENIE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PRZEKAZANIE INFORMACJI Działając w oparciu o art. 15…