Krajowy Rejestr Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie publicznie dostępną w Internecie bazą danych osób zadłużonych. Rejestr zostanie utworzony w systemie teleinformatycznym przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r., poz. 55). Krajowy Rejestr Zadłużonych ma być w założeniu źródłem wiedzy dla banków, instytucji pożyczkowych i…