PSD II, czyli mały słownik angielsko - polski dla praktyków, cz. I

Legal English prosty nie jest. A angielskich odpowiedników wielu używanych przez nas na co dzień w języku prawniczym wyrażeń powinniśmy szukać u źródła - czyli w angielskiej wersji tego aktu prawnego, który został zaimplementowany do polskiego porządku prawnego, dając początek ustawie i sformułowaniom, które nastręczają nam trudności. Odwołując się wprost do źródła unikniemy błędów w…

Pozew w Euro, wartość przedmiotu sporu w PLN, wyrok w Euro, egzekucja w PLN

Ustawą z dnia 23.10.2008 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo dewizowe pożegnaliśmy tzw. zasadę walutowości, która miała służyć ochronie systemu monetarnego RP i ograniczała możliwość wyrażania zobowiązań w innych walutach niż rodzima złotówka. Aktualne brzmienie art. 358 § 1 KPC kreuje po stronie dłużnika uprawnienie do wyboru waluty świadczenia, a i to…