Sprawy frankowe a wyszukiwarki wyroków

Wielu frankowiczów zaciągając tzw. kredyt frankowy znalazło się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Powodem takiego stanu rzeczy były zawierane na nieuczciwych i sprzecznych  z prawem warunkach umowy kredytowe. Coraz więcej pokrzywdzonych w ten sposób kredytobiorców decyduje się na wniesienie pozwów do sądów przeciwko instytucjom finansowym. Te zaś coraz częściej wydają wyroki na ich korzyść. W…

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów

Od 2021 roku czynności przedsiębiorców na rzecz spółek lub trustów stały się działalnością o charakterze regulowanym i podlegają obowiązkowemu wpisowi do specjalnego rejestru. Czym jest rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów? Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów został powołany do istnienia nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy…

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy: najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć

W 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które wdrażają tzw V dyrektywę AML (Anti Money Laundering). Wprowadzone one zostały ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 815). Mimo, że zmiany te już…

Nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń rejestrowych

Fundacje i stowarzyszenia rejestrowe znalazły się w kręgu podmiotów, na które nałożono od niedawna obowiązek zgłoszenia oraz aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotu. Ten dość egzotyczny dla wielu organizacji pozarządowych obowiązek wprowadziła Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy weszły w życie 31 października 2021…

DEMATERIALIZACJA AKCJI

Brzmi jak tytuł lekcji w szkole Harry Pottera i pora wyjaśnić, że nie o czarach dzisiaj będzie, lecz o przepisach wprowadzonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. FORMA AKCJI Akcje spółki mogą mieć postać materialną (papier) albo niematerialną (zapis w ewidencji). Najczęściej spotykamy się…

WNIOSEK O POTWIERDZENIE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PRZEKAZANIE INFORMACJI

Jeśli masz podejrzenie, że ktoś przetwarza Twoje dane uzyskane z jakiegoś innego źródła, możesz się upewnić. Przez "inne źródło" rozumiemy, że nie Ty sam dobrowolnie te dane przekazałeś, tylko zrobił to ktoś inny (np. Ministerstwo Cyfryzacji). Oto wzór pisma do wykorzystania. WNIOSEK O POTWIERDZENIE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PRZEKAZANIE INFORMACJI Działając w oparciu o art. 15…

Tarcza dla jednoosobowych działalności

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, ustawodawca przewidział kilka form, mniej lub bardziej dyskusyjnej, pomocy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Niezależnie od oceny czy to jest rzeczywiście pomoc czy nie bardzo, warto się zorientować w temacie. Tarczę stanowi ustawa z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych…

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego, a obowiązek zwrotu części poniesionych kosztów

Jeśli jesteś konsumentem, spłaciłeś wcześniej kredyt lub pożyczkę, a od daty wcześniejszej spłaty nie minęło więcej niż 6 lat (jeśli do wcześniejszej całkowitej spłaty doszło przed dniem 9 lipca 2018 roku, to nawet 10 lat) i Twój pożyczkodawca nie oddał Ci części zapłaconych opłat czy prowizji to ten tekst jest dla Ciebie.   Obowiązująca w…

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie publicznie dostępną w Internecie bazą danych osób zadłużonych. Rejestr zostanie utworzony w systemie teleinformatycznym przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r., poz. 55). Krajowy Rejestr Zadłużonych ma być w założeniu źródłem wiedzy dla banków, instytucji pożyczkowych i…

PSD II, czyli mały słownik angielsko - polski dla praktyków, cz. I

Legal English prosty nie jest. A angielskich odpowiedników wielu używanych przez nas na co dzień w języku prawniczym wyrażeń powinniśmy szukać u źródła - czyli w angielskiej wersji tego aktu prawnego, który został zaimplementowany do polskiego porządku prawnego, dając początek ustawie i sformułowaniom, które nastręczają nam trudności. Odwołując się wprost do źródła unikniemy błędów w…